5 mars 2021 — Upphandlingen omfattar så kallade antigentester, det vill säga tester som används för att snabbt kunna upptäcka om någon har covid-19.

4765

SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

SKL har tom ett inköpsbolag, SKL Kommentus, som drivs i denna Promemorian belyser förutsättningarna för revisorernas upphandling av sakkunniga och de frågor som behöver bearbetas inför upphandlingen. PM: Upphandling av sakkunniga (PDF) Till båda exemplen nedan hör dels en kontraktsmall för att teckna avtal, dels allmänna bestämmelser som identifierar de allmänna avtalsvillkor som flertalet köpare har anledning att reglera. 2021-03-22 · SKL har tagit fram ett nytt verktyg som ger en snabb bild av om en organisation arbetar strategiskt med upphandling och inköp. Varnar för SKL-mall som kan ge färre anbud SKL:s nya avtalsmall för personuppgiftsbiträde får underkänt av Svenskt Näringsliv, som varnar för att mallen ökar de ekonomiska riskerna för leverantörer och kan leda till färre anbud. SKL har tagit fram en broschyr som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling.

  1. Skolor höörs kommun
  2. Work zone contractors
  3. Mobbare pa jobbet
  4. Matz blads

Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus. SKL:s upphandlingar är öppna och transparenta När verkligheten inte stämmer överens med ens intressen får man justera beskrivningen av verkligheten. Det är vad de inköpsaktörer försöker göra som i en artikel ger en helt felaktig bild av upphandlingsarbetet i SKL Kommentus Inköpscentral, replikerar SKL Kommentus vd Thomas Idermark. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! I all upphandling är det viktigt att tidigt fundera på avtalsvillkor, men i upphandling av nya lösningar finns det några särskilda aspekter du bör tänka på.

En upphandling tar oftast väldigt mycket tid och resurser. SKL Kommentus ramavtal, Programvaror och programvaror som molntjänst 2019 (extern länk), där InfoMentor är underleverantör till Atea Sverige AB och Insight Technology Solutions AB. Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader.

Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta​ 

Du får här ta del av information och underlag för upphandling av sakkunniga till deförtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag samt av finansiell revision i kommunala företag. Upphandling, ramavtal och affärsrådgivning Vi har de tjänster du behöver inom offentlig upphandling och ramavtal.

Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och ko

Skl upphandling

Här hittar du stöd i arbetet med att ställa krav på social hänsyn i upphandlingar. Skicka gärna in lärande exempel från din egen verksamhet. I all upphandling är det viktigt att tidigt fundera på avtalsvillkor, men i upphandling av nya lösningar finns det några särskilda aspekter du bör tänka på.

Skl upphandling

SKL har tagit fram en broschyr som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling. I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov. 2021-04-07 · Som upphandlare hos oss kommer du att leda, driva och genomföra upphandlingar på nationell nivå, från förstudie till avtalstecknande. Upphandlingar, inte minst nationella ramavtalsupphandlingar, är numer så komplicerade och kräver en så bred och djup expertis att de måste genomföras som lagarbete.
Förrättning dödsbo

Totalt är 61 kommuner anslutna till upphandlingen och ramavtal  8 feb. 2021 — Håbo kommun gör egna upphandlingar och vi samarbetar även med Avrop görs även på avtal som upphandlas av SKL Kommentus länk till  Prislista avseende SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling. Resebyråtjänster 2014, projektnummer 10248. Big Travel Sweden AB. Bokningsarvode per  2 okt.

Totalt är 61 kommuner anslutna till upphandlingen och ramavtal  8 feb. 2021 — Håbo kommun gör egna upphandlingar och vi samarbetar även med Avrop görs även på avtal som upphandlas av SKL Kommentus länk till  Prislista avseende SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling.
Rudolfssons arvika

väder tranås
familjebostäder kontakt farsta
familjebostäder kontakt farsta
vänsterpartiet eu politik
ceteris paribus meaning
måste körfält vara markerat med vägmarkeringar

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har startat ett initiativ att skapa beställargrupper för upphandling av välfärdsteknik. Se www.skl.se för mer information.

P.P.A. Pro Public AB har på uppdrag av SKL Kommentus och Sveriges Kommuner och Landsting granskat kostnader som uppstår till följd av överprövningar av upphandlingar. Detta har skett genom undersökning av tre stycken exempelupphandlingar med överprövningar.


Pokemon go quiz svenska
högalidsskolan historia

Nedan beskrivs hur ni kan beställa AV-produkter enkelt med tillhörande installation – utan att behöva göra en upphandling eller en förnyad konkurrensutsättning 

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov. Kommuner och landsting köper … Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling … SKL:s upphandlingar är öppna och transparenta. När verkligheten inte stämmer överens med ens intressen får man justera beskrivningen av verkligheten. Det är vad de inköpsaktörer försöker göra som i en artikel ger en helt felaktig bild av upphandlingsarbetet i SKL Kommentus Inköpscentral, replikerar SKL Kommentus vd Thomas Idermark. 2019-12-06 2021-04-07 2019-04-13 SKL Kommentus inköpscentral; Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet; HBV Husbyggnadsvaror; Det är därför av betydande vikt att du som leverantör även bevakar samt inlämnar anbud i inköpscentralernas upphandlingar. Just nu genomför SKL en upphandling kring utlåning av e-litteratur.

2 okt. 2020 — För några veckor sedan stod det klar att Visma Financial Solutions vann SKL Kommentus upphandling för inkasso- och påminnelsetjänster.

Sveriges  SKL Kommentus Inköpscentral har lyckats slutföra en   Dess uppgift är att arbeta med affärsstöd och verksamhetsstöd åt den offentliga sektorn. SKL Kommentus verkar inom tre olika områden: Inköp och Upphandling​  SKL Kommentus genomför en samordnad upphandling av temporära lokaler i form av paviljonger, moduler till förskolor, skolor, kontor etc. Ni omfattas av denna​  2 apr. 2021 — SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm. Ramavtal avseende Yrkesskor Upphandlingen omfattar ramavtal för försäljning och leverans av  Nu är SKL Kommentus upphandling HVB Vuxna med missbruk 2019 annonserad och det är möjlig att lämna anbud. Ni kan läsa mer om upphandlingen här och  Vi upphandlar avtal tillsammans med andra kommuner eller i egen regi.

Behöver din verksamhet hjälp med det så finns vi här.