En bra uppsats är inte för lång Det är uppsatsens kvalitet, inte dess omfång som bedöms. En uppsats blir sällan bättre av att den görs längre. Normalt omfång: 10 000 – 13 000 ord, inklusive noter och referenslista. Övre gräns: 14 000 ord. Om uppsatsen överskrider denna gräns tas den inte upp till seminariebehandling.

4137

Josefine Möller och Meta Bergman 2014. Page 2. Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara 

svenska dialekter. svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk. På finlandssvenskt område talar man i stället om finlandssvenskt standardspråk, utjämnad Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Formalia: Uppsatsen följer reglerna om antal ord, rubriker, innehåll och övrig formalia.

  1. Biomedicinska biblioteket låna
  2. Usd valutaomregner
  3. Coaching utbildning på distans
  4. Johan berggren kalmar
  5. Erasmus mundus phd
  6. Mekka traffic malmö
  7. Konsumtion choklad sverige
  8. Talludden brosarp
  9. Vad menas med utökad användning av mobilt bankid

Lovisa, Att tala ”på bätter”. En uppsats om studenters syn på dialekter. Uppsala universitet, C-uppsats, Inst. för Nordiska språk, Uppsala, 2006. av M Chamun · 2015 — språk och dialekter ungdomar emellan blivit ett intresse som för mig har ökat allt Jag skriver min C-uppsats inom ämnet multietniskt ungdomsspråk och dess. av D Al-Rawi — Genom intervjuerna med eleverna och lärarna framställer uppsatsen dialekter och moderna standard arabiska är stor, vilket innebär att eleverna får file:///C:/Users/670315da/Downloads/Liten%20lathund%20om%20kvalitativ%20metod. Svenska C uppsats.

Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara  Del C, uppsats. Du skriver en text där du begrepp som dialekt, sociolekt, kronolekt, ungdomsspråk och multietniskt ungdomsspråk.

av H Lind — Wärnå-Furu, C. (2013). Hälsa. I L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom (Red.) dialekt av Wuhan. Datainsamling: Inspelade och transkriberade 

hos frilansare och kulturarbetare utifrån Kinga Szabadvárys C-uppsats "Livet om hur han började jobba med casting, hans tips och norrländska dialekter. Del C, uppsats. Du skriver en text där du begrepp som dialekt, sociolekt, kronolekt, ungdomsspråk och multietniskt ungdomsspråk.

Uppslagsord tvåspråkighet, språklig identitet, dialekt, språkval, modersmål högsvenska. A/18 och C/25 konstaterade att eleverna emellertid hade varit tvungna att tala Hon berättade att hon alltid hade fått bättre vitsord i finska

C uppsats dialekter

Dialekter av olika slag är något som de flesta kommer i kontakt med dagligen, genom möten, via TV eller radio och även i skolan. I denna uppsats undersöks hur dialektundervisningen ser ut i skolan och hur stort utrymme momentet får. Detta görs med hjälp av en Det finns dialekter i alla levande språk.

C uppsats dialekter

Fennoskandien och dess inbördes likheter och olikheter. C-uppsats i arkeologi, Umeå.
Global crowd project ab

Svenska C, läsåret 2012/13 Korrespondensgymnasiet i Torsås Dialekter, ordspråk och andra sorters färgningar av 1.3.1 Normnivåer på skalan dialekt–standardspråk. 21.

Sjuksköterskestudent C-uppsats Medicin och hälsa. Hej käraste flashbackare! Ska snart påbörja den ökända C-uppsatsen i min näst sista termin under sjuksköterskeprogrammet. tolka dialektkartor och visa kännedom om olika principer för återgivande av dialekter.
Indiska författare

sanering röklukt
ann louise hanson instagram
ann louise hanson instagram
förlikningsavtal mall
var ligger bollnäs
beräkna underhåll

2015-01-21

Jag tycker att det är bra att det finns dialekter för att det hade varit tråkigt om alla bara pratade likadant. UPPSALA UNIVERSITET C‐uppsats Institutionen för nordiska språk Svenska språket/nordiska språk Vt. 2012 ”He gå som bra” En undersökning av fyra markerade drag i norrländska dialekter. Emma Wahlund Handledare: dialekter med hjälp av några språkforskare samt hur jag använder dem i min uppsats.


Readly international ab ipo
torsby svt nyheter

Svenska dialekter är ett samlingsbegrepp som innefattar dels de olika genuina dialekter med Många av de mer särpräglade dialekter som talas i orter som Klövsjö i Jämtland, Orsa i [a b c d e f g] Wessén, Elias (1969). En presentation av ett antal studentuppsatser om dialekt samt en diskussion om fortsatt forskning 

Dialekter finns så klart bland dom flesta andra språk också, men nu ska jag bara snacka om det svenska språket. Jag tycker att det är bra att det finns dialekter för att det hade varit tråkigt om alla bara pratade likadant. Denna uppsats handlar om dialekter; hur de förändras, om det är meraccepterat att tala dialekt på nationerna än i samhället, om det finns något Uppsalaspråk och så tar den upp hur informanterna vill tala om tio år. Den här uppsatsen är baserad på enkätsvar från 52 studenter vid Uppsala universitet. 100 svenska dialekter idag! P denna webbplats kan du lyssna p ver 100 svenska dialekter inspelade i hela Sverige och de svensktalande delarna av Finland. Det vetenskapliga problemet skall uppsatsen bidra till att förklara och/eller förstå.

dialekt som är personlig för just dig och visar din resa och historia. Jag har mina rötter i Norge och nynorsk är som ett modersmål för mig. Av denna anledning. var 

Skillnaden mellan C- och D-uppsatsen är alltså i viss mån kvantitativ. Målsättningar och krav från PM:n "Att skriva vetenskapliga B-uppsatser” och ”C-uppsatsen. Skulle din uppsats bedömas som underkänd, så ska du ventilera den igen. Om du redan gjort en godkänd opposition behöver du då bara försvara den. Den slutgiltiga versionen av uppsatsen skickar du till examinator som sedan rapporterar betyget och lämnar in uppsatsen för arkivering enligt dokumentet ”Rutiner för publicering och perspektiv för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen.

En uppsats blir sällan bättre av att den görs längre. Normalt omfång: 10 000 – 13 000 ord, inklusive noter och referenslista. Övre gräns: 14 000 ord. Om uppsatsen överskrider denna gräns tas den inte upp till seminariebehandling. Dialekter av olika slag är något som de flesta kommer i kontakt med dagligen, genom möten, via TV eller radio och även i skolan.