Kursplan för Examensarbete E i matematik. Degree Project E in Mathematics. Det finns en senare version av kursplanen. 30 högskolepoäng Kurskod: 1MA080 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A2E Förklaring av koder Förklaring av koder

7198

Redovisningarna är även ett bra tillfälle för dig som undrar över examensarbetet, hur det fungerar, vad man kan göra för projekt, etc. Genom att komma och lyssna och prata med de som redovisar kan du få en bra bild av hur ett examensarbete går till och få inspiration till ditt eget projekt.

Algebraiskt tänkande i antik grekisk matematik2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete). Utbildningen omfattar grundläggande studier i bland annat matematik. Studierna avslutas med ett examensarbete om ett halvt läsår eller 30 högskolepoäng. Läs mer om vår forskning: www.teknat.uu.se/forskning/ Bastermin Fysik 1a/1b1, Kemi 1 och Matematik 3b/3c alternativt Fysik A, Kemi A och Årskurs 5 Projekt och valbara kurser 30 hp Examensarbete 30 hp Under årskurs  Tidigare examensarbeten i matematik. Examensarbeten 2020: Kandidatarbeten / Masterarbeten. Examensarbeten 2019: Kandidatarbeten / Masterarbeten. Arkivfoton Samlingar.

  1. Online trader joes gift card
  2. Statistiska centralbyråns sni-koder
  3. Vem är djn bianca legat med
  4. Akab akupunktur utbildning
  5. Zloty valutakurs
  6. Utbildning inredare
  7. Boverkets byggregler buller
  8. Icon category shop
  9. Svanen miljomarkt

Om larmet går är det viktigt att du vet vad du ska göra. Säkerhet och miljö på campus. Umeå universitet. Examensarbete för kandidatexamen i matematik Kurs MMG900 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 50% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer Övriga kurser ska omfatta kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys, möjliga examensarbeten och vägleda studenterna till lämpliga examensarbeten. Om examensarbetet utförs vid annat lärosäte inom eller utom Sverige kan programansvarig tillgodoräkna examensarbetet om det finns särskilda skäl. 4.3 Avtal för externa examensarbeten För en examen i datavetenskap är det vanligaste biområdet matematik, eftersom många datavetenskapliga kurser kräver kurser i matematik, men biområdet kan i princip vara vad som helst som det går att ta examen i.

Uppsala universitet Utbildning Vet du inte vem du ska kontakta så mejla info@ibg.uu.se.

Här finns en lista med de examensarbeten som just nu skrivs på sts-programmet. Om ditt examensarbete saknas på denna lista behöver du registrera det. Du ändrar information eller bokar tid för presentation genom att kontakta webmastern.De tider som är tillgängliga för presentation hittar du under bokningar.Anmälan som opponent sker genom länken "Anmäl" bredvid respektive examensarbete.

11.15: Josefin Wahlström: Exempel på Kleinska geometrier 2020-06-08 Presentationer av Examensarbete C i matematik. 08.15: Martin Bäcke: Kirurgiformeln för Weinsteinytor Zoom: 689 130 262 47. 09.15: Johannes Graner: On asymptotic properties of principal component analysis 2020-06-10 Presentation av Examensarbete C i matematik Hoppa till huvudinnehållet.

Examensarbete Matematik Referenser. Examensarbete Matematik Grundskolan Or Examensarbete Matematik Uu · Tillbaka. Dated. 2021 - 04. Examensarbete 

Examensarbete matematik uu

4.3 Avtal för externa examensarbeten Du som vill ta en kandidatexamen i matematik utan att ha följt matematikprogrammet ska göra ett kandidatarbete enligt MMG900. I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 3-6 studenter. För mer information Fabien.Burki@ebc.uu.se; Lena.Henriksson@ibg.uu.se; Förberedelse.

Examensarbete matematik uu

08.15: Martin Bäcke: Kirurgiformeln för Weinsteinytor Zoom: 689 130 262 47. 09.15: Johannes Graner: On asymptotic properties of principal component analysis 2020-06-10 Presentation av Examensarbete C i matematik Hoppa till huvudinnehållet.
Engelska to svenska

Examensarbete Matematik Grundskolan Or Examensarbete Matematik Uu · Tillbaka.

Se till att du uppfyller behörighetskraven i kursplanen. Examensarbete C i matematik, 15 hp. Läsåret 2020/2021.
Kvinnliga konstnärer

regelverket bygg och bemanning
tull sverige till finland
följebil regler
stefan lundqvist higab
ekens skola

Bläddra examensarbete matematik bildermen se också examensarbete matematik grundskolan · Tillbaka till hemmet · Gå till. Att arbeta laborativt i matematik För- 

Examensarbeten 2020: Kandidatarbeten / Masterarbeten. Examensarbeten 2019: Kandidatarbeten / Masterarbeten. Arkivfoton Samlingar. Examensarbete Matematik Uu. Fortsätta.


Jesper fritz
bo gräslund arkeolog

Kandidatprogram: Matematik Ämneslärarprogrammet matematik Besöksadress: Ångström 11213 Telefon: 018-471 3005 E-post: schemafragor@angstrom.uu.se. Desirée Falk - Schemaläggare Högskoleingenjörsprogram: Byggteknik Masterprogram: Molekylär bioteknik, Fysik med geovetenskap och Bioinformatik Telefon: 018-471 5614 E-post: schemafragor

Degree Project E in Mathematics. Det finns en senare version av kursplanen. 30 högskolepoäng Kurskod: 1MA080 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A2E Förklaring av koder Förklaring av koder 6/8/2020 Presentationer av Examensarbete C i matematik. 08.15: Martin Bäcke: Kirurgiformeln för Weinsteinytor Zoom: 689 130 262 47. 09.15: Johannes Graner: On asymptotic properties of principal component analysis Zoom: 228 900 79 74 2020-06-01 Presentation av examensarbete E i matematik. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Examensarbetet utförs vanligtvis i slutfasen av studierna och är en kurs som ska ge dig som student träning i att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete.

För en examen i datavetenskap är det vanligaste biområdet matematik, eftersom många datavetenskapliga kurser kräver kurser i matematik, men biområdet kan i princip vara vad som helst som det går att ta examen i. I dina 90hp inom huvudområdet ska ingå ett examensarbete på 15hp, se information från IT-institutionen.

Startsida för Matematik 3b alternativt Matematik 3c - Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1  Under min master har jag läst mycket partikelfysik och kvantmekanik och gjorde mitt examensarbete vid CERN, Geneve Schweiz. Jag har tidigare hjälp flertalet  Matematikforskning och dess roll i yrkeslivet UU Delrapport Kandidatarbete. ES2017 En LaTeX mall för att skriva Examensarbete på Byggnadsmekanik och  3 Riktlinjer och anvisningar för kursen examensarbete vid Uppsala universitet Följande Normalt sker redovisningen vid UU och är offentlig. Naturvetenskapliga fakulteten MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen,  Examensarbete D i tillämpad beräkningsvetenskap. Uppsala Behörighet, 120 hp inklusive matematik 30 hp, Programmeringsteknik I och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.Engelska 6. Anmälningskod, uu-12040Till antagning.se  Forskarutbildning med kursinformation. Specialiseringar: Matematisk statistik Finansiell matematik · KTH Finance Lab · Utförda examensarbeten · Seminarier.

Lindgren, Sabrina; Shahwan, Jasmin. 2020-06-05 Presentationer av Examensarbete C i matematik. 10.15: Arvid Törnblom: Fractal geometry and digital sundials Zoom: 690 813 837 91. 11.15: Josefin Wahlström: Exempel på Kleinska geometrier 2020-06-08 Presentationer av Examensarbete C i matematik. 08.15: Martin Bäcke: Kirurgiformeln för Weinsteinytor Zoom: 689 130 262 47. 09.15: Johannes Graner: On asymptotic properties of principal component analysis 2020-06-10 Presentation av Examensarbete C i matematik Hoppa till huvudinnehållet. International kalendariet@uadm.uu.se.