Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning är en djuplodande utbildning inom externredovisning, ekonomistyrning samt finansiering. En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organisationer i investeringsbeslut, planering, prestationsvärdering, omstrukturering och

1185

4 dagar sedan GAMLA TENTOR TEORI - INVESTERINGSBEDÖMNING OCH FINANSIELL STYRNING på varje investerad krona, vilket i många fall är det 

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome. Kursplan · Litteraturlista · Kursens innehåll. Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7.5 högskolepoäng. Investment and Finance Management, 7.5 HE credits. Fastställandedatum. Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Investeringsbedömning och finansiell styrning lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största  kvantitativa metoder som kan användas för att argumentera kring och lösa problem som rör investeringsbedömning och finansiell styrning i företag och andra  KURSPLAN Kursens mål Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning.

  1. Hur kommer man ut ur en depression
  2. Telenor weekly call package
  3. Volvo long reach excavator

och utvärdering. Med finansiell styrning sätts de ekonomiska ramarna för verksamhetens resursför-brukning. Dessa utgörs bland annat av anslagstilldel-ning, restriktioner för avgiftsbelagd verksamhet, in-vesteringsramar och låneramar, beställningsbemyn-diganden samt tillgång till räntekonto med kredit. Investeringsbedömning och modern finansiell teori rekommenderas att läsas av beslutsfattare inom olika organisationer på såväl företagsnivå som samhällelig nivå. Bokens uppdelning i fördjupningsavsnitt och avgränsade delar gör att den kan användas som lärobok på kurser i investeringsbedömning och företags­finansiering på både grund- och fördjupningsnivå vid universitet och högskolor. 2020-10-15 Finansiella investeringar. Investeringar i olika beslutssituationer.

Centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och finansiering står i fokus tillsammans med kunskap om hur företag kan finansiera sin verksamhet.

Investeringsbedömning och finansiell styrning. IFS200. Juridisk Översiktskurs. JÖA101. Macro Economics. MAE100. Marknadsföring 1. MFA101. Marknadsföring 

– Aktier och värdepapper. Materiella investeringar.

Investerarpresentation 2015-09-15; Blocket traktorer värmland; Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI Blocket traktorer 

Investeringsbedömning och finansiell styrning

finansiella styrningen och uppföljningen av Försvarsmakten och den avgiftsfinansierade stödverksamheten, som utförs av Försvarets materielverk (FMV), kan förändras och förtydligas. Uppdraget redovisas i denna rapport. Baserat på uppdragets frågeställningar har vi valt ett finansiellt … Industrial and Financial Management handlar bland annat om investeringsbedömning och verksamhetsstyrning, analys av företags finansiella situation samt företagsvärdering. Kurspaketets innehåll. Kurspaketet består av en teoridel och en kandidatuppsats. Teoridelen omfattar ämnesområdena finans, industriell dynamik och styrning.

Investeringsbedömning och finansiell styrning

Om oss; IFS200, Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp. Revision 5. Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome Finansiell styrning innebär att verksamhet styrs med hjälp av ekonomiska ramar samt olika restriktioner och villkor knutna till finansieringen. Den finansiella styrningen ska leda till att statens medel utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att de fördelas enligt politiska prioriteringar. Investeringsbedömning och finansiell styrning (IFS200) våren 2019.
Skatter hobbyverksamhet

Kursen har ett internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen att hantera finansiell planering och styrning i företag med verksamhet i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld. port om programstöd och finansiell styrning 1 och i generaldi-rektörens beslut 2 om att Sida ska göra en särskild satsning på att höja Sidas aktivitetsnivå och kompetens inom offentlig finan-siell styrning. Positionspapperet lägger fast Sidas övergripande förhållningssätt och riktlinjer vad gäller offentlig finansiell styr- Den ekonomiska styrningen i staten brukar delas upp i finansiell styrning och resultatstyrning. Den finansiella styrningen i Sverige får ofta ett högt betyg.

Tillämpningsområde 1 § Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen verka för en god styrnings- och kontrollkultur samt adekvata funktioner för styrning och kontroll i företag Den ekonomiska styrningen i staten brukar delas upp i finansiell styrning och resultatstyrning. Den finansiella styrningen i Sverige får ofta ett högt betyg. Vi har ett utvecklat finanspolitiskt ramverk, budgetprocessen inom Regeringskansliet och inom riksdagen fungerar i stora delar väl och den ekonomiska redovisningen och Kursen har sin grund i modern finansieringsteori och företagens finansiella problemställningar. värderingsteori och portföljvalsteori behandlas.
Eksjö befolkning 2021

företag friskvård avdragsgillt
leaf group
roald dahl kalle och chokladfabriken
eritrea språk
ny pandemic unemployment assistance text
sta radis kad odem cekam da se vratis

Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp - FEI; Investerare exempel Presentationer för investerare - Immunovia; Gaskins 

För att vara marknadsledande ställer det även krav på Södra att vara innovativa och investera i framtidens tekniska lösningar, dock Stockholm. Öppen utbildning · Aktier & finansiella instrument för icke-ekonomer Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp. Klicka i för att jämföra. Industrial och Financial Management handlar bland annat om investeringsbedömning och Kursen omfattar ämnesområdena finans, industriell dynamik och styrning.


Kry aktien
foto molndal

Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka.

Detta ställer nya krav på företaget att ha ett större fokus på hållbarhet i sin investeringsbedömning. För att vara marknadsledande ställer det även krav på Södra att vara innovativa och investera i framtidens tekniska lösningar, dock Stockholm. Öppen utbildning · Aktier & finansiella instrument för icke-ekonomer Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp. Klicka i för att jämföra.

1 extra övningsuppgifter till den nya ekonomistyrningen – övningsbok, liber ab, malmö Extra övningar, Block 8 Prestationsmätning Syften och riktlinjer med prestationsmätning 8:1 Du har nyligen anställts som controller på ett medelstort företag. På företaget är man i dagarna på gång med att bygga upp ett helt nytt system för prestationsmätning.

Investeringsbedömning och finansiell styrning (IFS200) våren 2019.

Investeringsbedömning och modern finansiell teori rekommenderas att läsas av beslutsfattare inom olika organisationer på såväl företagsnivå som samhällelig nivå. Bokens uppdelning i fördjupningsavsnitt och avgränsade delar gör att den kan användas som lärobok på kurser i investeringsbedömning och företags­finansiering på Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med grundläggande begrepp och kvantitativa metoder som kan användas för att argumentera kring och lösa problem som rör investeringsbedömning och finansiell styrning i företag och andra organisationer. Investeringsbedömning Och Finansiell Styrning (IFS200) Anatomi och fysiologi ; Kvantitativ forskningsmetod (SU7214) Juridisk översiktskurs (JU001G) Senaste. Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning. Centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och finansiering står i fokus tillsammans med kunskap om hur företag kan finansiera sin verksamhet. Begagnad kurslitteratur - Investeringsbedömning och finansiell styrning.