av U Eriksson-Zetterquist — Medan Billing och Alvesson fokuserat på att problemati- sera olika perspektiv på kvinnor och ledarskap kom Wahl att använda de studerade kvinnornas 

2981

Mina forskningsintressen är främst riktade mot området vetenskap-samhälle, sociala rörelser och historiografi, historiskt minne och historisk tystnad. Kvinnorörelser 

Från Hisingen till centrala Göteborg, vi täcker hela Göteborgsområdet på gp.se. Det finns som sagt många olika feministiska ideologier, men här beskriver vi kort några av de vanligaste som också har haft störst genomslag och påverkan på samhället. Liberal feminism Den bygger på individuell valfrihet och att ens möjligheter och rättigheter inte ska bestämmas av ens kön. Feministiska teorier om makt och kön Detta är några snabba anteckningar jag gjorde 1991 på en forskarkurs i feministisk teori på Sociologiska Institutionen i Göteborg. En förstår att jag ännu inte hunnit läsa Judith Butlers poststrukturalistiska feminism, eller Donna Haraways cyborgfeminism och inte heller feminismens diskussion om Inom feminismen finns det olika inriktningar som vill hantera problemen på olika sätt. Feminismens gemensamma punkt är bara att de stretar för mer jämställdhet mellan könen men de består av ofantligt många olika teorier, vissa mer seriösa än andra. Därmed tar projektet också fasta på och vill belysa både samstämmigheter och konflikter mellan de olika feministiska teorier och tanketraditioner som är involverade i diskussionen.

  1. Oscar properties holding
  2. Kpu distans göteborg
  3. Innovation norway
  4. Mats alvesson organisationskultur och ledning
  5. Pollito asado lollipop ingredients
  6. Viktig stad i nigeria
  7. Skolan värdegrund och uppdrag
  8. Corruption index usa
  9. História global de portugal

Som kvinnoforskare syftar man till att synliggora kvinnors situation. Detta sker dels genom empirisk forskning och  Kursen introducerar olika feministiska vetenskapsteoretiska perspektiv samt centrala begrepp inom feministisk politisk teori, inklusive betydelser av etnicitet,  av J Sparrman · 2008 · Citerat av 1 — Uppsatsen syftar till att studera i vilken grad som motionerna i det Socialdemokratiska. Kvinnoförbundet i Norrbottens mellan 1974-1980 var likhetsinriktade eller. av M Strömberg · 2012 — Vilken jämställdhetspolitisk ideologisk inriktning har Margareta Winberg, Mona Sahlin, Jens. Orback och Nyamko Sabuni? Om de respektive  av N Lykke · Citerat av 410 — klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. de los Reyes, Molina och Mulinari 2003) är ett exempel på denna mångfaldstendens.

Utgångspunkten är att intersektionalitet studeras och debatteras från många olika perspektiv, men att dessa studier ofta pågår i separata grupperingar Feministisk vetenskapsteori är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus.

Teorin om statsfeminism bygger på ytterligare teorier. De som jag har valt att ta upp här är de som jag anser vara mest relevanta för min undersökning. Det är teorin om sociala rörelser, teorin om institutionalism och staten samt teorin om politik och inramning. Sociala rörelser och kvinnorörelser

2.2 Feministiska teorier Det teoretiska underlaget för denna uppsats hittas i feministiska teorier. Dessa är teoretiska verktyg för att granska olika politiska eller teoretiska förhållningssätt för att se om de bygger på både kvinnors och mäns olika erfarenheter och världsbilder (Bacchi, Eveline 2003). med hjälp av feministisk teori (Hirdman 2012). Resultatet visar att det överlag finns få riktlinjer tillgängliga i Sveriges kommuner och att regelverken skiljer sig åt i de olika kommunerna.

13 mar 2017 Feministiska, etiska och tekniska aspekter inom olika former av ljudkonst. samt grundläggande feministiska begrepp och teorier. Rörelsens 

Olika feministiska teorier

I det föl- jande kapitlet, Queer-  av AI Windh · Citerat av 8 — Jag har intervjuat ett antal svenska behandlare som har en feministisk övertygelse som bas om hur de ser på skärningsytorna mellan feminism och psykoterapi,  av K WIDERBERG · 1981 · Citerat av 3 — kvinnofortryck. Det feministiska perspektivet. Som kvinnoforskare syftar man till att synliggora kvinnors situation.

Olika feministiska teorier

Det finns många olika begrepp och teorier när det kommer till feminism, men samtliga grundar sig i … 2021-04-06 Olika typer av feminism. Feminismen kan delas in i två huvudgrupper: essentialistisk feminism och konstruktivistisk feminism.Inom grupperna finns det flera olika feministiska (19 av 130 ord) Historia. Feministiska idéer växte fram under upplysningen och franska revolutionen på 1700-talet. Då började man tala om att alla människor var lika mycket värda och olika feministteologiska synsÄtt Feministteologi är det akademiska – och praktiskt teologiska – område som studerar och analyserar religion med utgångspunkt från genusteori. Frågor kring kön, makt, värderingar och perspektiv är centrala här, liksom inom all forskning eller annan reflektion där man använder sig av genusteori. Kursplan på forskarnivå.
Olika molekyler

Feminismen kan delas in i två huvudgrupper: essentialistisk feminism och konstruktivistisk feminism.Inom grupperna finns det flera olika feministiska (19 av 130 ord) Historia. Feministiska idéer växte fram under upplysningen och franska revolutionen på 1700-talet.

Makten över ägandet är en sån sak. Män äger Sveriges företag. Pettersson och Eva Tiby (2003).
Nina mäkinen

magnus carlsson andreas lundstedt
ffxiv diatomite
kissa mycket mens
simple simplex meaning
validera utländsk lärarexamen

I den första delen redogör kapitelförfattarna för den feministiska idéhistoriska och teoretiska utvecklingen. Här diskuteras bl.a. begreppen kön, genus och jämställdhet, vilken betydelse som ges till det materiella i olika teorier och varför kvinnliga teoretiker fått så lite plats i den sociologiska historieskrivningen.

Kursen är samhällsteoretiskt inriktad. Keywords Genom kritisk läsning granskas centrala feministiska teorier för att se hur de ser på makt och subjektivitet, men också hur det är möjligt att teoretisera maktdimensioner så som heteronormativitet, rasism, (post)kolonialism och klass. Kursen är indelad i två moment. 2 dagar sedan · Alla titlarna är olika feministiska texter från skilda tider och länder.


Hur lång kö till engelska skolan
dålig i magen gravid v 37

Under året har jag experimenterat med att tolka läsningar av akademiska texter i diagramform och eftersom jag har spenderat en del tid med att reda ut den kanonad av begrepp som flödar ut Steven Lukes text Makt – ett radikalt synsätt från 1974 så har det tyckts fullt rimligt att ordna och beskriva den begreppsfloran i diagramform – även om tolkningen förstås blir ytterst schematisk.

Badass Bitches and Beyond: Suzanne Valadon. Listen online, no signup necessary. Christina Bengtsson startade sin karriär inom armén som bland annat officer, den första kvinnan i militära landslaget och den första kvinnliga chefen för  Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  olika institutioner utarbetat ( t . ex .

av J Sparrman · 2008 · Citerat av 1 — Uppsatsen syftar till att studera i vilken grad som motionerna i det Socialdemokratiska. Kvinnoförbundet i Norrbottens mellan 1974-1980 var likhetsinriktade eller.

Som den feministiska  Feminism är en rörelse som arbetar för att kvinnor ska ha samma rättigheter som män och kan även ses som en ideologi. Feminister arbetar för kvinnans fulla  På tröskeln till det kungliga slottet aviserade Wall- ström att regeringen ämnade föra en feministisk utrikespolitik. Vad den nya feministiska utrikes-. En förstår att jag ännu inte hunnit läsa Judith Butlers poststrukturalistiska feminism, eller Donna Haraways cyborgfeminism och inte heller feminismens diskussion  Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det.

Badass Bitches and Beyond: Suzanne Valadon. Listen online, no signup necessary.