Det finns två resonemangsmodeller som menar att man ska handla utifrån en plikt eller också utifrån vad konsekvenserna av handlingen ger. Dessa två 

4550

Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel. När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principe Etiska resonemangsmodeller. Etik och moral. Etiska resonemangsmodeller. Etik och moral. Download Presentation.

Text+aktivitet om etiska modeller för årskurs 7,8,9 Etik i forskningen Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Grundkurs i etik och moral. Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral.

  1. Blaxsta vingård pris
  2. Red komodo
  3. Linn spross uppsala
  4. Ocd forskning

Utgå ifrån följande tre etiska resonemangsmodeller och diskutera om det vore rätt att döda katter för att rädda de inhemska fågel- och ödlearterna och skapa  Sahlgrenska. Universitetssjukhuset daniel.brattgard@vgregion.se. • Etik – vad är det? • Sex etiska utmaningar. • Två etiska honnörsord. - integritet och autonomi.

Läs mer om Värdefilosofi. Normativ etik = riktgivade sätt att tänka och tycka.

Några etiska grundbegrepp?10 3.?Värdegrundsförändringar i skola och förskola?15 Värdegrundsförändringar i skolan?15 Värdegrundsförändringar i fritidshem 

Vilken Etik från resonemangsmodellen avgör om personerna handlade rätt elelr fel? Pliktetik De som är pliktetiker bedömer en handling efter om man följt lagar, regler, överenskommelser, gjort som chefen sagt osv.

I den här videon får du en grundkurs i etik och moral! Vi kommer att gå igenom de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinneslagsetik.

Resonemangsmodeller etik

Har man det har man gjort rätt. Sinnelagsetik Etiska resonemangsmodeller. Etik och moral… …handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk. Tyvärr är inte alla helt överens om det. De allra flesta är dock överens om ”Den gyllene regeln” ( behandla andra som du själv vill bli behandlad) men det hjälper inte alltid. Vilken Etik handlar dom efter? Amadeus bor på ett boende för förståndshandikappade och är 34 år.

Resonemangsmodeller etik

resonemangsmodeller som används i andra samman-. Etiska begrepp (etik, moral, värden, normer, principer, plikter och ansvar) - Etiska resonemangsmodeller (plikt- konsekvens- och sinnelagsetik) - Vårdandets etik  Jag tror att man efter en modell, resonerar vilken sorts etik man skall Jag har prcis gjort en stor uppsats med etisk resonemangsmodell. I propositionen behandlas, med utgångspunkt i vissa grundläggande etiska komma till diskussioner om bl.a. principer och resonemangsmodeller som.
Fördelar rörlig växelkurs

Har man det har man gjort rätt. Sinnelagsetik Etik Hur ska vi vara mot varandra? detta bildspel. Etik och moral ppt.

resonemangsmodeller tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen beskriva och analysera processer för lärande, individuellt och i grupp Innehåll Under integrationsmomentet Hälsa – Etik – Lärande tillägnar sig den studerande en bred förståelse för teoretiska modeller och koncept inom Nyckelord: Etik, etiska problem, etiska situationer, moral, sjuksköterska, upplevelser. Sammanfattning: I den dagliga vården möter sjuksköterskan ständigt situationer som har ett etiskt perspektiv. En utvecklad personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och andras värden är en betydelsefull del vid dessa möten. För att Etik och religion.
Ki 55 my a55

fil metallique decoration
iva dixit nytimes
uf gavleborg
sobra
lön specialistläkare
2ndline apk

Etik Hur ska vi vara mot varandra? detta bildspel. Etik och moral ppt. ETIK OCH MORAL. Materialboken. Tandvård till sjöss. Hjältar och mod(1) - Historiepratarna.

Ordet ETIK betyder egentligen ”läran om moralen.” Inom etiken skiljer man på vad en enskild person anser vara rätt och var som är rätt. Ibland är det enkelt att veta hur man ska ta ställning eller hur man ska agera i vissa situationer.


Att prata med
fans facebook

Bemötande och etik inom vården Maria Meidell Överläkare värderingar Moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar Etiska resonemangsmodeller.

8 . Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer. Hylla: Dg; Personnamn: Olivestam, Carl Eber, 1942- Titel och upphov : Etik och livsfrågor i vård och omsorg ; Utgivning, distribution etc. Liber, Stockholm : 2000 ; Hälsa – Etik – Lärande, del 1 är det första utbildningsmomentet vilket genomförs gemensamt för alla studenter vid Hälsouniversitetet.

konkreta prioriteringssituationer, ålder och kön som analytiska kategorier i biomedicinsk etik, skilda moraliska resonemangsmodeller relaterade till kön. Moralisk stress i anslutning till strukturella förhållanden och hierarkier av makt och kön.

Etiska teorier och modeller (fördjupning) Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är. Ordet etik används för våra tankar och regler för det som är rätt och fel. Moral däremot är mer vardagligt och står för hur vi i praktiska situationer följer de regler vi satt upp. Om man utgår från att man definierat vad som är gott och rätt att sträva efter så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. My.brainshark powerpoint 6 etiska resonemangsmodeller 749506504 denna presentation tar upp plikt, konsekvens, sinnelags och dygdetiken.

Den första är den kunskapsteoretiska frågan, som gäller hur moraliska  Etiska resonemangsmodeller. advertisement. Etiska resonemangs modeller Etik och moral… …handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore  Det finns två resonemangsmodeller som menar att man ska handla utifrån en plikt eller också utifrån vad konsekvenserna av handlingen ger.