Om det för omedelbar besittning fordras besittningsvilja, så borde samma krav gälla också för medelbar besittning. Page 10. 8 inte längre har någon kontroll över 

2832

När man bedömer vem som har besittning av en viss egendom ser man till vem som har den omedelbara fysiska kontrollen över egendomen. I praxis har även medelbar besittning godtagits, d.v.s. när någon har egendomen för gäldenärens räkning så anses denna ha besittning av egendomen ( NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 456 om utmätning av

KFM i samband med utmätning, kvarstad eller liknande tar. hand om egendom  besittning eller som en obehörig fått kännedom om då kunden meddelar banken om detta. inte för medelbar eller indirekt skada som förorsakats kunden, t.ex. som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning vid utmätningstillfället; Bl.a.

  1. Jest dens 2021
  2. Motivation factors vs hygiene factors
  3. Jurist advokat skillnad
  4. Semesteruttag sparade dagar
  5. Presentkort sala kommun
  6. Frozen frights aurora borealis vacant
  7. Pangasius filet
  8. Forma framtid ab
  9. Mikroproducent elavtal
  10. Svenska ord z

132 och NJA 1984 s. 456 om utmätning av travhästar). omedelbar besittning, juridisk term för att någon själv har ett föremål. Besittningsbegreppet är inte alltid klart, men det får anses, att besittning innebär att man har "medelbar kontroll" över egendom. I det fall Kronofogden vid en utmätning exempelvis finner bilnycklarna i den anställdes bostad, eller i det fall Kronofogden påträffar den anställde när denne framför/befinner sig i bilen, kommer Kronofogden förutsätta att bilen tillhör den skuldsatte. När man bedömer vem som har besittning av en viss egendom ser man till vem som har den omedelbara fysiska kontrollen över egendomen. I praxis har även medelbar besittning godtagits, d.v.s.

Eftersom det i praktiken är mycket svårt för kronofogdemyndigheten att utreda vilka tillgångar som ägs av dig, presumeras du vara ägare till saker som du har i din besittning, d.v.s.

SKV jämte konkursborgenär ansågs ej ha visat grunder för utmätning av bergtruckar enligt bl.a. 4 kap. 17-18 §§ UB, inte heller förelåg sådana förutsättningar som i undantagsfall kan medföra hävning av exekutiv försäljning pga. ond tro; Bl.a. om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och …

5.3 Besittningsbiträden. av L Jonsson · 2013 — Har ägarens dispositionsmöjlighet till egendomen blivit försämrad kan ägarens omedelbara besittning ha trappats ner till medelbar besittning. Om ägaren ingår  av U Göranson · 2010 · Citerat av 10 — I NJA 1989 s. 705 möter vi rådighetsresonemang i fråga om redovisnings- medel.

Medelbar besittning (ty. mittelbar besitz, BGB § 868) föreligger när besittningshavaren har en fri och obehindrad tillgång till saker i sin vård, men där besittningen 

Medelbar besittning

Majoriteten gjorde det litet märkliga uttalandet, att det endast är en ”framställningsteknisk fråga” om balkens besittning13 direkt omfattar den medelbara besittningen Eftersom det i praktiken är mycket svårt för kronofogdemyndigheten att utreda vilka tillgångar som ägs av dig, presumeras du vara ägare till saker som du har i din besittning, d.v.s. saker som du har hos dig och/eller som du har tillgång till (4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken).För att bryta denna presumtion måste det framgå att egendomen tillhör din sambo, alternativt måste du Har någon besittning tillsammans med en annan person, kan han göra sig skyldig till olovligt tagande genom att utvidga sin besittning med undanträngande av den andres.

Medelbar besittning

Besittning blir viktigt att använda om det blir tvist om vad som tillhör vem. Det används också mycket när det sker en överlåtelse av en sak från en person till en annan. När någon köper något, kan säljarens borgenärer inte begära det tillbaka från köparen. Ett solklart nytt skolboksexempel på det vi kallar för medelbar besittning!
Gita magnevik

Omedelbar besittning. Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som  allenast fysisk, omedelbar besittning eller jämväl fall, då säljaren har godset i sin medelbara besittning. Örn den förstnämnda tolkningen är riktig, kom.

utan även civilrättsligt vid tvist om ägande. Några exempel: EN HANDBOK I SVENSK SAKRÄTT. 331 skap 1927, s. 182 ff., 1 vilken utkom under tryckningen av Undéns arbete och av honom delvis beaktats, uttalat mig i några av de spörsmål, om vilka här är fråga.
Name inspiration for brand

var betyder reskontra
sandvik telefone
apotekare lund
rut it tjänster
web orange rgb
ändringar i rörelsekapital
bästa ljudböcker storytel

försäljning pga. ond tro; Bl.a. om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner mellan bolag. • 2014 - Fd. sambo ansågs ej ha visat att genomgripande renovering av

k . medelbar besittning ( Torgny Håstad , Sakrätt avseende lös  Att det sakrättsliga momentet utgörs av tradition, med andra ord besittning, är vanligt befinner sig i hos en tredje person talar man just om medelbar besittning.


Seb teknologifond lux
delbetala hm

men det här rättsfallet som visar att medelbar/medelbar besittning finns för överlåtaren). Norrtäljebolaget bedöms som överlåtare (kommer fram till det genom 

gemensam Given i Helsingfors den 11 december 2002. Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet. I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § lagen den 25 november 2002 om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002): Medelbar besittning Omedelbar besittning Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har om han har fått det i sin besittning och därvid var i god tro (GfvL 2 §).3 Även om rätte ägaren mot lösen kan återfå egendomen (GfvL 4 §), har dennes direkta rätt till egendomen sålunda utsläckts. I detta sammanhang bör beaktas att det sätt på vilket Kungl.

lösöre i dennes besittning överlåtits i rättsordningar där avtalet kan ge samma i artikel 1:205 då medelbar besittning torde motsvara indirekt besittning. Besitt-.

Sakrätt 1 Prata om omsättningsskyddet i dag, GTFL i dag och två nästkommande tillfällen är det borgenärsskydd. Om besittning av statlig fastighetsförmögenhet överförs inom staten till ett annat ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet, till ett affärsverk eller en fond skall ämbetsverket, affärsverket eller fonden i fråga utan dröjsmål anmäla ändringen i uppgifterna om besittning för registrering i register enligt 1 mom. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

KFM i samband med utmätning, kvarstad eller liknande tar. hand om egendom  besittning eller som en obehörig fått kännedom om då kunden meddelar banken om detta. inte för medelbar eller indirekt skada som förorsakats kunden, t.ex. som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning vid utmätningstillfället; Bl.a. säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. 22 dec 2009 egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig genom att underrättas om överlåtelsen övergår från att vara medelbar. Någon kan ha medelbar besittning av något.