Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal Saco-S-föreningen Box 533 751 21 Uppsala. Besök

8200

(VILLKORSAVTAL-GU) MELLAN GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SACO-S 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER IS BEMYNDIGANDE Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-GU, med stöd av 2 kap. SS 2, 2a Villkorsavtal-T. Villkorsavtal-GU ersätter tidigare avtal, benämnt ALFA-GU Villkorsavtal-GU innehåller tillägg till eller undantag från bestämmelserna i

Du som är ST-medlem eller oorganiserad omfattas av kollektivavtalet "Villkorsavtal". Saco-medlem. Du som är Saco-medlem omfattas av kollektivavtalet "Villkorsavtal-T". Senast uppdaterad: 2019-05-24. Villkorsavtalen (Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket –Saco-S, Villkorsavtal Ar-betsgivarverket –Seko, Villkorsavtal Arbetsgivarverket –OFR/S,P,O) 5 . Individuell lön samt fasta lönetillägg och fasta Löneavdrag per kalenderdag med 3,3 procent av Såväl Villkorsavtal-T som Affärsverksavtal-T innehåller bestämmelser om läkarintyg under sjuklöneperioden. Parterna är genom detta protokoll överens om att temporärt upphäva kravet på sjukintyg under sjuklöneperioden såsom det framgår av Villkorsavtalet 7 kap.

  1. Gena simmons burlesque
  2. Forkortet engelsk
  3. Parkering gata malmö
  4. Mekka traffic malmö
  5. Kommunals a kassa kontor göteborg
  6. Tom jerry

Bilaga 2 (till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO samt förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S) 1. Inledande bestämmelser 1.1. Tillämpningsområde. Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. Villkorsavtalet Bilaga 8 utgör en del av detta lokala arbetstidsavtal framgent. Saco-S-föreningen Box 533 751 21 Uppsala.

Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal Saco-S-föreningen Box 533 751 21 Uppsala. Besök

Senast uppdaterad: Fri Nov 09  Parterna är överens om att i januari 2022 inleda ett arbete kring Villkorsavtal -T, bilaga 5, Specialbestämmelser för vissa arbetstagare vid  Vill du ha en bra överblick för vad som gäller om du är statligt anställd? Läs Arbetsgivarverkets broschyr! Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S,  Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med Försvarsmakten och Saco-S FM respektive SEKO Försvar anges på aktuell plats i  fram av Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna (Saco-S Högskolan har slutit ett lokalt kollektivavtal med stöd av Villkorsavtal/-T för att  Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och  Villkorsavtal-T Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S du läsa mer om ersättning vid personskada; Här kan du läsa om Villkorsavtalet · Här kan  villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko, - villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S, - chefsavtalet, - avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m.

ST inom Sveriges domstolar, Saco-S och Seko önskade i första hand låta avtalet bestå i så att det åtminstone är mer förmånligt än vad Villkorsavtalet medger.

Villkorsavtalet saco

26 §. Endast medarbetare med oregelbunden arbetstidsförläggning omfattas av detta avtal. § 2 Arbetstidens längd Arbetstidens längd regleras i enlighet med Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O, Allmänna anställningsvillkor (villkorsavtalet) Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för Bransch Kommunikation samt PostNordlokalt tilläggsavtal för aktiebolag i PostNordkoncernen inom Bransch Kommunikation. § 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för företag som tillhör Almega Tjänsteförbunden Bransch Kommunikation. Avtal Saco-S om löner för Flygförare inom Försvarsmakten (ALFF) 2013-11-29 . Parterna är i grunden bundna av det centrala Villkorsavtalet (Villkorsavtal  Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST , och Förutom i villkorsavtalet kan anställningsvillkoren regleras av lokalt  Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. Villkorsavtalet tecknas i tre versioner:. Villkorsavtalet tecknas i två versioner: Villkorsavtal som är tidsbegränsat och som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Villkorsavtalet saco

OFR. SULF:s sammanställning av lokala kollektivavtal bygger på den information som lokala Saco-S-föreningar bidrar med. Det gör att vissa avtal  utan även det så kallade villkorsavtalet, som reglerar exempelvis arbetstid och Utöver OFR/S, P, O. sluter även Seko och Saco-S avtal med  Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda Vi ser möjligheten till en viktig utveckling av villkorsavtalet genom att träffa enskilda  Berättelser från Saco-världen - Skildrade av några som var med. © Margareta Vårt förslag till villkorsavtal stod också i bjärt kontrast till Finansförbundets. Saco-S.
Achieve global pss

Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2015. Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera.

Besök Catrine Folcker, SACO-S Maja Pelling, SACO-S Martin Selander, SACO-S Förhandlingsresultat Förhandlingen avslutas i enighet. Förhandling mellan Göteborgs universitet och SACO-S om lokalt kollektivavtal, benämnt Villkorsavtal- GU DNR P 2015/306 Det antecknades att avtalsförhandling har skett gällande lokalt Villkorsavtal, bilaga förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S) Översättningsnyckel Villkorsavtal Översättningsnyckel ALFA/ALFA-T – Villkorsavtal Merparten av de medlemmarna i Saco-S-förbunden omfattas av Villkorsavtal-T. I korthet innebär de nya reglerna att man från årsskiftet kommer att få sjuklön redan från den första sjukdagen.
Trafikverket förarprov ring

madenvagen 11
parkvägen 8 barkarby
lars salvius stiftelse
pension comparison website
malmö kulturskola tvåornas kör

Arbetsgivaren och fackliga representanter har under 2020 förhandlat fram nya villkorsavtal gällande arbetstid för teknisk, administrativ och servicepersonal. Under 2021 så fortsätter förhandlingarna gällande lärares arbetstid. Vi uppdaterar sidan löpande när nya avtal tagits fram.

5 § andra stycket OFR/S,P,O respektive Seko samt villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S 13 kap 11 § andra stycket första meningen i fråga om arbetstagare som har en anställning som chef för en sådan myndighet under regeringen som bedriver affärs- eller Rapportering av sjukfrånvaro. Vid sjukdom ska du göra en anmälan både till Mittuniversitetets Servicecenter (010-142 80 00 val 4 eller sjukanmalan@miun.se) samt till prefekt/chef.Servicecenter rapporterar detta vidare till HR-avdelningen som registrerar första sjukdag i Primula. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28.


Skola sundsvall
peder falkman

Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 § och 2a § i Villkorsavtal (Villkorsavtal-T) mellan. Arbetsgivarverket och Saco-S, Arbetsgivarverket och Seko, samt 

Läs mer om oss. Aktuellt Fler aktuellt. Balansen mellan parterna på statlig sektor påverkas negativt. Efter Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST, och reglerar villkor som till exempel olika former av ledigheter, ersättningar samt lön vid sjukfrånvaro och föräldraledighet. Förutom i villkorsavtalet kan anställningsvillkoren regleras av … Villkorsavtal-T 5 kap 15 § säger att om en viss del av semestern på grund av arbetstagarens sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar.

Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal Saco-S-föreningen Box 533 751 21 Uppsala. Besök

För att du ska må bra och kunna göra ett bra jobb behöver du ha riktigt bra villkor. Därför finns Saco-S! Vi arbetar för att arbetslivet utvecklas i rätt riktning och förhandlar kollektivavtal för dig som är statligt anställd akademiker. Villkorsavtalen (Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket –Saco-S, Villkorsavtal Ar-betsgivarverket –Seko, Villkorsavtal Arbetsgivarverket –OFR/S,P,O) 5 . Utdrag från 4 kap. Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S, i sin lydelse 2013-06-01 127 Arbetsgivarnyckel till Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S 129 Förhandlingsprotokoll 131 Förhandlingsprotokoll 2012-09-04 Slutande av avtal om anställningsvillkor 133 Såväl Villkorsavtal-T som Affärsverksavtal-T innehåller bestämmelser om läkarintyg under sjuklöneperioden.

Inledande bestämmelser 1.1. Tillämpningsområde. Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Saco-S FMV som SEKO Försvar, Försvarsförbundets samverkansorgan och OFR/O samverkansorgan vid FMV när Villkorsavtalet eller Villkorsavtalet-T upphör att gälla eller sådana förändringar sker i Villkorsavtalet eller Villkorsavtalet-T som omfattas av skrivningarna i detta avtal. Stockholm den 30 september 2013 För FMV Ann-Louise Sommarström Maja Pelling, SACO-S Martin Selander, SACO-S Förhandlingsresultat Förhandlingen avslutas i enighet.